Činnost realitní kanceláře podle nového občanského zákoníku

 

Nový občanský zákoník (NOZ), který nabyl účinnosti 1.1.2014, pozměňuje oproti původním právním předpisům i činnost realitních kanceláří, jako zprostředkovatele pro realitní transakce (koupě, prodej, pronájem nemovitostí). Nejdůležitější novinky uvádíme v tomto článku.

 

 

Větší transparentnost pro klienty

 

Realitní kanceláři nevznikne právo na provizi a na úhradu nákladů v případě, kdy byla v rozporu se smlouvou činná i pro druhou stranu. Vyplývá to z ustanovení § 2450.

 

Pokud to však smlouva dovolí, může realitní kancelář zastupovat obě strany, tzn. jak prodejce tak kupujícího, jak pronajímatele tak nájemce. Realitní kancelář tak i nadále může vystupovat jako nestranný prostředník, který je v případě sporných otázek k dispozici oběma stranám, aby jim pomohl dojít ke smírnému a kompromisnímu řešení a úspěšnému uzavření realitní transakce.

 

 

Smlouva o zprostředkování

 

Smlouva o zprostředkování zavazuje zprostředkovatele zprostředkovat zákazníkovi uzavření určité smlouvy s třetí osobou.

 

Zákazníka zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. Klient je povinen uhradit realitní kanceláři provizi i v případech, kdy je realitní obchod nakonec uzavřen bez součinnosti s realitní kanceláří, pokud není smluvně ujednáno něco jiného.

 

Pokud není smluvně ujednána provize, pak má zprostředkovatel podle zákona nárok na úhradu nákladů.

 

 

Smlouva může být uzavřena ústně

 

Zákon nepožaduje uzavření smlouvy písemnou formou a smlouvu uzavřenou ústně jí staví na roveň. Ústní smlouva zavazuje obě smluvní strany stejně jako smlouva uzavřená písemnou formou.

Datum publikace: 15.6.2016


Více článků z kategorie Blog

Více článků z kategorie BlogKontakt: info@bezrealitky.net

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky