Blog

  • Výpověď nájmu bytu -   Nový občanský zákoník v oblasti pronájmů bytů rozšiřuje oproti dřívějším právním úpravám práva pronajímatele a současně dostatečně chrání i nájemce.   Například k výpovědi nájmu již není zapotřebí povolení soudu. Soud do vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem vstupuje pouze na základě žádosti...
  • Pronájem bytu nebo jiného objektu za účelem bydlení -   Nový občanský zákoník (NOZ) upravuje i problematiku pronájmu bytů a jiných objektů určených k bydlení.   Podle zákona slouží pronájem bytu k uspokojení bytových potřeb nájemcem. Z toho také vyplývá, že byt si k tomuto účelu může pronajmout jen fyzická osoba.   Pokud je k zajištění bytových...
  • Novinky v katastru nemovitostí podle nového občanského zákoníku -   Katastr nemovitostí se stal jedním z veřejných seznamů a jako veřejný seznam je i nazýván. My se pro lepší srozumitelnost v našich příspěvcích držíme zavedeného (ačkoli dnes již neplatného) označení „katastr nemovitostí“.     Nová práva   Novým občanským zákoníkem byl rozšířen okruh práv,...
  • Rozdíl mezi pronájmem a pachtem -   Rozdíl mezi pronájmem a pachtem obecně spočívá v tom, že v případě pachtu může nájemce věc nejen užívat, ale také z ní získávat nějaký zisk či výnos.   Propachtovatel (vlastník) přenechává dohodnutou věc pachtýři (nájemci) k dočasnému užívání, a to na základě pachtovní smlouvy. Za její...
  • Činnost realitní kanceláře podle nového občanského zákoníku -   Nový občanský zákoník (NOZ), který nabyl účinnosti 1.1.2014, pozměňuje oproti původním právním předpisům i činnost realitních kanceláří, jako zprostředkovatele pro realitní transakce (koupě, prodej, pronájem nemovitostí). Nejdůležitější novinky uvádíme v tomto článku.     Větší...
  • Vlastnictví bytů podle nového občanského zákoníku -   K 1.1.2014 byl zrušen zákon o vlastnictví bytů. Problematiku bytového vlastnictví a spoluvlastnictví nyní řeší nový občanský zákoník (NOZ).     Práva a povinnosti majitelů bytových jednotek   Oproti předchozí právní úpravě jsou práva a povinnosti majitelů bytů nyní novým občanským...
  • Daň z nabytí nemovitosti, věci nemovité -   Předmětem daně z nabytí nemovitosti je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitosti.     Kdo je poplatníkem? Poplatníkem je nabyvatel (kupující).   V případech, kdy se nejedná o nabytí vlastnického práva koupí či směnou (např. dědictví, vydržení, exekuce, insolvence), je poplatníkem...
  • Změny v oblasti realit podle nového občanského zákoníku -     Nový občanský zákoník (NOZ), který nabyl účinnosti 1.1.2014, přináší řadu změn i v oblasti nemovitostí. Mezi jinými NOZ upravuje   * zástavní právo * nájem nemovitosti * záruční dobu na kupovanou nemovitost * právo stavby * zřízení stavby na cizím pozemku * přestavek * sloučení...
  • Prodej a koupě nemovitosti podle nového občanského zákoníku -   Nový občanský zákoník (NOZ), účinný od 1.1.2014, pamatuje i na vztahy v souvislosti s nemovitostmi. Mimo jiné je několik desítek paragrafů, počínaje § 2079, věnováno také prodeji a koupi nemovitosti.   Koupi nemovitosti je v zákoně věnován samostatný oddíl (oddíl 2 „Koupě“). Pododdíl 1...


Kontakt: info@bezrealitky.net

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky